BodyLIFE december 2012: Mijn klant dreigt failliet te gaan, wat te doen? Doorleveren of niet?

donderdag 13 december

Er zijn tegenwoordig weinig ondernemers die niet op een of andere manier te maken hebben met een faillissement. Ofwel omdat een leverancier of klant failliet gaat, ofwel omdat de zaken in het eigen bedrijf of de bedrijfstak slecht gaan en onzeker is of het niet nog veel slechter zal gaan worden. Wat kunt u doen indien een van uw klanten failliet dreigt te gaan?

U wil wel doorleveren maar niet met het risico dat deze leveringen niet worden betaald. In dat geval kunt u een eigendomsvoorbehoud afspreken dat u ook in faillissement kunt inroepen. Hetzelfde geldt indien u een zekerheidsrecht bedingt bijvoorbeeld door middel van een pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen of door middel van een hypotheekrecht op onroerende zaken. In veel gevallen zal er al sprake zijn van bestaande pand- of hypotheekrechten maar dan zou nog een tweede recht (of derde recht enzovoort) mogelijk kunnen zijn. Bent u tweede pandhouder, dan betekent dat dat u de eerste voor moet laten gaan zodra het pand te gelde wordt gemaakt.